A leendő elsősök beiratkozásának eljárásrendjéről - 2024
2024. március 25. hétfő, 08:48
Kedves Szülők!

Ahogy a felhívásban megjelent, a személyes beiratkozás időpontjai a következők: 2024. április 18-19. (csütörtök és péntek) 8:00 és 19:00 óra között. A személyes megjelenés a beiratkozás napján kötelező.

Intézményünk beiskolázási körzete

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
1. A körzetesektől azt kérem, hogy MINDEN KÖRZETES, AKI HOZZÁNK KÍVÁNJA ÍRATNI GYERMEKÉT ÁPRILIS 18-ÁN IRATKOZZON BE.
2. Akik nem az iskolánk körzetében laknak, akkor iratkozzanak be (akkor töltsék fel az adatokat), ha kapnak tőlünk értesítést, hogy tudunk nekik helyet biztosítani.

Kiemelten kérem a szülőket, hogy minden körzetes, valamint az a körzeten kívüli, aki kap tőlünk értesítést, mielőtt személyesen eljön a beiratkozásra, töltse fel a KRÉTA e-ügyintézés felületén a beiratkozáshoz szükséges adatokat, lehetőleg mihamarabb. A feltöltési felület március 27-étől lesz nyitva.

https://eugyintezes.e-kreta.hu
-> Beiratkozás általános iskolába (BÁI)
Segédlet az adatok feltöltéséhez:  ITT

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. Az igazolványokat a gondviselőktől is elkérjük. A (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként megjelölt ingatlan az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.
A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy az etika tantárgyat választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.
Tájékoztató az etika/hit és erkölcstan oktatásáról: ITT Formanyomtatvány a nyilatkozathoz: ITT
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről: ITT


Mező János, igazgató