A leendő elsősök beiratkozásának eljárásrendjéről
2022. április 07. csütörtök, 13:07
Kedves Szülő!

Ahogy a felhívásban megjelent, a személyes beiratkozás időpontjai a következők: 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek) 8:00 és 19:00 óra között. A személyes megjelenés a beiratkozás napján kötelező.

Intézményünk beiskolázási körzete

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.  Tekintettel arra, hogy iskolánk két első osztályt indít, a felvehető gyerekek létszáma 54 fő. Így azt kérem, hogy MINDEN KÖRZETES, AKI HOZZÁNK KÍVÁNJA ÍRATNI GYERMEKÉT ÁPRILIS 21-ÉN IRATKOZZON BE, VAGY TELEFONON (+36 1 233 1018) JELEZZE BEIRATKOZÁSI SZÁNDÉKÁT, HOGY TUDJUK ÉRTESÍTENI AZOKAT A KÖRZETEN KÍVÜLIEKET, AKIK ÁPRILIS 22-ÉN ESÉLLYEL JELENTKEZHETNEK HOZZÁNK.
Kiemelten kérem a szülőket, hogy minden körzetes, valamint minden körzeten kívüli, aki kap tőlünk értesítést, mielőtt személyesen eljön a beiratkozásra, töltse fel a KRÉTA e-ügyintézés felületén a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

https://eugyintezes.e-kreta.hu
    -> Beiratkozás általános iskolába (BÁI) – a felület április 22-én 12 óráig lesz nyitva.

Segédlet az adatok feltöltéséhez:  ITT

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. A (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként megjelölt ingatlan az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.
A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

Tájékoztató az etika/hit és erkölcstan oktatásáról: ITT Formanyomtatvány a nyilatkozathoz: ITT
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről: ITT

Mező János, intézményvezető

NYILATKOZAT

A gyermek törvényes képviseletéről