Leendő elsősök beíratása iskolánkban - 2021
2021. április 01. csütörtök, 09:39

Kedves Szülő, Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során elsősorban online módon, de személyesen is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: ITT Az online beiratkozás folyamatáról ITT és ITT tájékozódhat. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy április 10-étől munkanapokon délelőttönként a +36 1 233 1018-as telefonszámon jelzi a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Iskolánk azt kéri, hogy azok az iskola körzetében lakóhellyel rendelkezők, akik iskolánkat választják, az első két napon, április 10-én és 11-én mindenképpen iratkozzanak be, vagy jelezzék április 12-én szándékukat a +36 1 233-1018-as telefonszámon. Ugyanez a kérés vonatkozik azokra is, akik bár körzeten kívüliek, de a nagyobb testvér a jelenlegi tanévben iskolánkban tanul.
Április 12-én és 13-án értesítjük telefonon azokat a körzeten kívülieket, akiket, ha beiratkoznak hozzánk, nagy valószínűséggel fel tudunk venni.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez iskolánkban a következőképpen alakul: 2021. április 12-én 8 és 12 óra között időpontot kell igényelni a +36 1 233 1018-as telefonszámon a 2021. április 15-ei és a 16-ai személyes beiratkozáshoz. A járványügyi előírásokat telefonon ismertetjük. Tekintettel a járványveszélyre nyomatékosan kérjük, lehetőleg mindenki online módon iratkozzon be.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Tájékoztató az etika/hit és erkölcstan oktatásáról: ITT Formanyomtatvány a nyilatkozathoz: ITT

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Az iskolák körzete: ITT
Iskolánk körzete: ITT

iskolavezetőség