Tankönyvvásárlás
2010. augusztus 13. péntek, 20:37

A tankönyveket egyénileg az iskolában a következő időpontokban kell átvenni vagy megvásárolni, a torlódások mérséklése miatt évfolyamonkénti beosztásban.

augusztus 19-én (csütörtökön) 7 órától 17 óráig 1-2-3. évfolyam
augusztus 23-án (hétfőn) 7 órától 17 óráig 4-5-6. évfolyam
augusztus 24-én (kedden) 7 órától 17 óráig 7-8. évfolyam

A tankönyvcsomagok ára (tájékoztató adatok):

1. osztály: 7 320 Ft 2. osztály: 6 825 Ft
3. osztály: 12 771 Ft 4. osztály: 8 915 Ft
5. osztály: 13 735 Ft (tagozat: 13 690 Ft) 6. osztály: 13 705 Ft
7. osztály: 17 925 Ft 8. osztály: 12 142 Ft (tagozat: 15 550 Ft)

Az évfolyamokra bontott részletes tankönyvlista kifüggesztve megtalálható az iskola bejáratán, illetve itt megtekinthető, letölthető. Érdemes a listát tanulmányozni, hiszen meglévő könyvek esetén nem kell a teljes csomagot átvenni, megvásárolni.

Akik ingyenes tankönyvre jogosultak (és ezt korábban írásban bejelentették), azoknak a jogosultságukat legkésőbb a tankönyvek átvételének időpontjában igazolniuk kell.

Tehát

• tartósan beteg gyermek esetében – szakorvosi igazolásra,

• sajátos nevelési igényű gyermek esetében – szakértői és rehabilitációs bizottsági határozatra,

• három- vagy többgyermekes családban élő gyermek esetében – 3 hónapnál nem régebbi családi pótlék kifizetését igazoló szelvényre, (Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is.)

• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetében – határozatra van szükség.

Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előbb felsoroltakon túl az állandó újpesti bejelentett lakcímmel rendelkező alsó tagozatos tanulók is ingyen kapják a tankönyveket, valamint az Újpesten lakó felsős tanulóknak csak a nyelvkönyveket kell kifizetniük. Az önkormányzati rendeletről itt tájékozódhatnak. Azt, hogy pontosan milyen formában kell majd nyilatkozniuk lakóhelyükről, a fenntartó tájékoztatása után fogjuk itt, az iskola honlapján ismertetni. A gyerekek állandó újpesti lakcímét a tankönyvek átvételekor a lakcímkártya bemutatásával kell igazolni, illetve az iskolában egy szülői nyilatkozatot kell kitölteni a tankönyvtámogatás igénybevételéhez. Ingyenes tankönyvet csak szülő vehet át. A nyilatkozatot itt lehet letölteni.

Kedves Szülők! A tankönyvek átadása, a különböző igazolások bemutatása, a számlák, az átvételi elismervények kiállítása, kinyomtatása, a pénz átvétele, megszámolása időigényes feladat, türelmet kérünk Önöktől. A torlódások mérséklése miatt kérjük Önöket, hogy az évfolyamonként meghatározott napokon jöjjenek a tankönyvekért, illetve érdemes azt is megfontolniuk, hogy a délutáni órákban eddig nem volt sorban állás.


A tanévkezdéssel kapcsolatos információk letölthetők itt.