Országos mérések

A 2001/2002-es tanévtől kezdődően az Oktatási Minisztérium országos méréseket rendelt el. A mérésekre központilag meghatározott évfolyamokon meghatározott időközönként (újabban évente) kerül sor. Általában a matematikai eszköztudást és a szövegértési képességet vizsgálják. A képességméréseket az Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont (továbbiakban OKÉV) irányítja. A mérések valamennyi magyarországi iskolában (vagy a felmérésben résztvevő iskolákban) egyidőben, azonos feltételek mellett folynak. A javítás központilag történik az egységesen kiadott javítókulcs alapján.  Az OKÉV a mérések eredményeiről visszajelzést küld minden intézménynek és az intézmények fenntartójának. Az eredmények lehetővé teszik az összevetést a települési, valamint az országos adatokkal.


Az alábbi hivatkozásokon keresztül az iskolánkra vonatkozó néhány adat tekinthető meg.